Dnia 18 października 2018 podpisano umowę na budowę śluzy Guzianka 2. Budowa nowej śluzy ma być jednym z etapów remontu starej śluzy Guzianka. W przyszłości, nowa śluza ma również przejąć część ruchu. Jest to bardzo istotne, w związku z szybko postępującym rozwojem turystyki wodnej na Mazurach. Ilość chętnych zainteresowanych wynajmowaniem jachtów rośnie z roku na rok, w śluzie robi się za ciasno, a czas oczekiwania na śluzowanie zdecydowanie wydłuża się.

Prace rozpoczęto w październiku 2018. Bardzo szybko pojawił się już pewien „zarys” nowej śluzy.

Stara Śluza Guzianka została wybudowana w 1879 roku i od lat stanowi wąskie gardło na szlaku z jeziora Bełdany do jeziora Nidzkiego. Bywa, że  żeglarze i motorowodniacy wynajmujący jachty na Mazurach, godzinami czekają na wpłynięcie do śluzy.  Przed śluzą tworzą się gigantyczne kolejki, często dochodzi do uszkodzeń jachtów w związku z tym, że przed wpłynięciem do obiektu, należy złożyć maszt. Jachty z położonymi masztami tłoczą się blisko siebie w oczekiwaniu na upragniony moment śluzowania.

Od lat dochodzi tu do łamania wszelkich zasad pierwszeństwa i kultury.

budowa-śluzy-guzianka-2

Guzianka I jest w złym stanie technicznym, a obsługuje (w szczycie sezonu żeglarskiego na Mazurach) po kilkaset jachtów dziennie. Większość jachtów, to jachty przeznaczone na czarter. Oznacza to, że turyści płyną w tą i spowrotem – czyli „zaliczają” Ruciane i wracają. Oznacza to, że śluzę w krótkim czasie wykorzystują dwukrotnie.

W związku z takim natężeniem ruchu koniczne będzie całkowite zamknięcie, a co za tym idzie, wyłączenie z ruchu żeglugowego starej śluzy i uruchomienie nowej.

Budowa Śluzy Guzianka 2 – projekt i jego założenia

Powstał  więc projekt budowy nowej śluzy tzw. Guzianki II. Ma ona obsłużyć ruch podczas remontu istniejącej śluzy. Po remoncie, nowa śluza przejmie część ruchu wodnego pomiędzy jeziorami Bełdany i Nidzkie. W trakcie pracy obu śluz, ta nowa ma obsługiwać ruch mniejszych jednostek, natomiast stara ma śluzować duże statki pasażerskie.

Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w kooperacji z  Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz gminami Mikołajki i Ryn. Śluza Guzianka II w Rucianem-Nidzie będzie pierwszą od przeszło 100 lat nową śluzą na Mazurach. Inwestycja znacząco wpłynie na poprawę jakości ruchu żeglugowego na szlaku WJM.

Miejsce budowy śluzy Guzianka 2


Nowa śluza znajdować się będzie kilkadziesiąt metrów za starą śluzą Guzianka, w kierunku na Piaski.

prace-przy-budowie-śluzy-guzianka-2

Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2020r. Jej koszt wyniesie prawie 26,5 miliona złotych. Wygląda na to, że terminu uda się dotrzymać. Obecnie sytuacja wygląda bardzo obiecująco. Śluza wygląda na prawie skończoną (3.04.2020). Według naszych informacji, w sezonie 2020 maja pracować obie śluzy, a remont starej zacznie się dopiero po sezonie.

 

Poniżej zamieszczać będziemy istotne dla budowy śluzy Guzianki 2 aktualizacje i zdjęcia. Zaglądajcie, aby być na bieżąco!


Koniec lipca 2019:

  • Do użytku oddano most na śluzie Guzianka 2

most nad śluzą Guzianka 2

3.04.2020

  • Budowa Śluzy Guzianka 2 wygląda na bardzo zaawansowaną. Mamy nadzieję, że ruszy w czerwcu.

nowa sluza guzianka 2 od strony jeziora Bełdany

Tak wygląda (początek kwietnia 2020) nowo wybudowana śluza Guzianka 2- widok od strony jeziora Bełdany.

nowa śluza Guzianka 2 widok od strony jeziora Guzianka

A tak wygląda obecnie (3.04.2020) nowa Śluza od strony jeziora Guzianka, w kierunku na Ruciane Nida.